poniedziałek, 30 lipca 2012

New Norwegian base in Bangkok

Norwegian CEO Bjorn Kjos makes Bangkok its base in long-term commitment. Would you like to work in the cabin, you must agree also to move to Thailand.

Norwegian starts cheap route to New York in May next year. The cheapest tickets will cost from Oslo down to 1000 kroner a way - in low season. - Cabin crew should follow the aircraft, based in Bangkok, confirmed Kjos in the international aviation conference GBTA in Boston. In the long term maintenance is also out of the country. It should be the aircraft supplier, Boeing, deal.

Pilots and cabin crew who will fly the new long routes, won`t be engaged in Norwegian, but hired by staffing agencies. This is how Norwegian save personnel costs.

- The cabin crew will be mainly Thais. Anyone can apply, but they must stay in Bangkok. The most important thing is that they are experienced and skilled. Since Norwegian is norwegian [company], we need pilots with European certificates, says Kjos.

- The airline industry is extremely competitive. It is important to be as flexible as possible when we enter a new market. We will start with a hired crew and the possibility of employment after a while, says head of information Åsa Larsson.

- It is important to understand that long-distance routes are a global market. Asians will be on vacation to the west. At first, 10-15 percent of the customers in the long flights in our estimations are Asians. In five years they will count for half. In a few next years, the majority being Asians, says Kjos.

Also the maintenance of the machines are phased out of Norway since Boeing delivers new aircraft. - It means that Boeing will provide technical maintenance of aircraft. The aircraft is built in carbon, does not rust and has very advanced technology. The service comes to the aircraft from the Boeing factory and last a few hours, says Kjos.

In July, You can look to find tickets to New York from Oslo from 6000 kroner a round trip and Kjos confirms that he is not going to supply cheap travel in the middle of high season. You don`t find the cheapest tickets, if you go home on Friday and Sunday. - The rest of the year, there will almost always be out cheap tickets, says Kjos starting up three flights a week to New York.

Norwegian`s first Boeing 787 Dreamliner delivered in April 2013. It takes 291 passengers and use far less fuel than current aircraft. That is why Kjos can fly so cheap. Eventually, he will also use the aircraft on the route to Bangkok.

- We will probably open more routes Thailand. Krabi and Phuket are also actual. We have not seen yet prices for Bangkok. They will cost more than New York, but they are down compared to today's prices, he said.

Nowa baza Norwegiana w Bangkoku

CEO Norwegiana Bjorn Kjos chce w długim terminie stworzyć w Bangkoku swoją bazę. Jeśli chcesz pracować w kabinie jego samolotów, musisz zgodzić się także na przeniesienie do Tajlandii.

Norwegian zaczyna tanie loty na trasie do Nowego Jorku w maju przyszłego roku. Najtańsze bilety z Oslo mają kosztować nawet 1000 koron norweskich (500 - 550 złotych), ale w tzw. niskim sezonie (listopad do połowy grudnia oraz luty i marzec). - Personel pokładowy powinien podążać za samolotem, który będzie zbazowany w Bangkoku, potwierdził Kjos na międzynarodowej konferencji lotniczej GBTA w Bostonie. Docelowo także naprawa i konserwacja maszyn będzie zlokalizowana poza Norwegią. Będzie to w gestii dostawcy samolotów, czyli Boeinga.

Piloci i personel pokładowy, którzy będą obsługiwali nowe loty długodystansowe nie będą zatrudnieni w Norwegianie, ale w agencji pośrednictwa pracy. W ten sposób Norwegian obniża swoje koszty osobowe.

- Personel pokładowy będzie głównie tajski. Każdy może starać się o tę pracę, ale musi mieszkać w Bangkoku. Najważniejsze, aby były to osoby doświadczone. Ponieważ Norwegian jest firmą norweską, potrzebujemy pilotów z europejskimi certyfikatami, mówi Kjos.

- Rynek przewozów lotniczych jest bardzo konkurencyjny. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli na początku, kiedy wchodzi na rynek, tak elastyczni jak to tylko możliwe. Zaczniemy z wynajętym personelem pokładowym, któremu damy perspektywę zatrudnienia w przyszłości, mówi szef informacji Åsa Larsson.

- Ważne jest, aby zrozumieć, że rynek lotów długodystansowych to rynek globalny. Azjaci będą przyjeżdżali na swoje wakacje na zachód. Na początku w naszych prognozach szacujemy, że Azjaci będą stanowili 10-15 procent naszych klientów na lotach długodystansowych. W przeciągu pięciu lat będą stanowili już połowę. A po kilku kolejnych latach większość będą stanowili Azjaci, mówi Kjos.

Także naprawa i przeglądy samolotów będą odbywały się poza Norwegią, gdy Boeing dostarczy swoje nowe samoloty. - Oznacza to, że Boeing zapewni pełne wsparcie techniczne dla tych maszyn. Samolot zbudowany jest z włókien węglowych, nie rdzewieje i jest bardzo zaawansowany technologicznie. Obsługa będzie pochodziła z fabryki Boeinga i będzie trwała zaledwie kilka godzin, mówi Kjos.

Już w czerwcu przyszłego roku możesz zacząć szukać biletów do Nowego Jorku z Oslo już od 3 200 złotych (dla Norwegów ta cena nie jest duża) za podróż w obie strony i Kjos potwierdza że w trakcie sezonu nie zamierza sprzedawać tanich biletów. Nie znajdziesz także tanich biletów jeśli zamierzasz wracać do domu w piątek lub niedzielę. - Przez pozostałą część roku prawie zawsze będą dostępne tanie bilety, mówi Kjos, który zamierza wystartować z trzema rejsami do Nowego Jorku w tygodniu.

Pierwszy Boeing 787 Dreamliner zostanie dostarczony dla Norwegiana w kwietniu 2013 roku. Zabierze on na pokład 291 pasażerów i zużywa mniej paliwa niż obecnie eksploatowane samoloty. To dlatego Kjos może latać tak tanio. Najprawdopodobniej wykorzysta także ten samolot na trasie do Bangkoku.

- Najprawdopodobniej otworzymy więcej tras do Tajlandii. Krabi i Phuket są także aktualne. Nie znamy jeszcze ceny lotów do Bangkoku. Będą one wyższe od tych do Nowego Jorku, ale na pewno będą niższe od tych, które są dostępne obecnie.